Vakt og 

sikkerhetstjenester

Public Security tilbyr stasjonær og områdekontroll for offentlig og privat næringsliv. Vi kan tilby et godt opparbeidet apparat ved adgangskontroll og avdekningsmetoder.

Public Security kan i tillegg bistå med rapportering og kontrollrutiner.