top of page

Kurs

Public Security besørger lovpålagt, samt all ansett påkrevd utdanning for sine ansatte. 

Utdanningen varierer ofte ut ifra tjenesten som utføres, men Public Security streber for å ivareta best mulig kompetanse for sine ansatte.

bottom of page