top of page

Ønsker du å jobbe hos oss i Public Security?

Public Security AS har til en hver tid behov for kvalifiserte personell med erfaring fra sikkerhetsbransjen eller tilsvarende. Dette gjelder faste eller timebaserte oppdrag. 

Send oss en kort søknad med CV på mail til: post@publicsecurity.no

bottom of page